Site Overlay

Wat zijn de keurmerkeisen?

Keurmerkeisen

Een boekhouder heeft een belangrijke en verantwoordelijke taak in het adviseren en begeleiden van ondernemers. Van onze leden mag je verwachten dat zij een extra stap voor hun klanten zetten. Wij vinden het belangrijk dat onze leden een betrouwbare partner zijn voor hun klanten, daarom zijn de keurmerkeisen gericht op klanttevredenheid, professionaliteit en het leveren van kwaliteit.

Professionaliteit

Een erkend boekhouder heeft een professionele uitstraling. Dit kun je onder andere zien aan alle bedrijfsuitingen zoals bijvoorbeeld: de website, algemene voorwaarden en jaarverslagen. Daarbij werken onze leden met de juiste tools om hun werk op een professionele manier te kunnen doen. Voor de klant betekend dit onder andere dat hun persoonsgegevens veilig zijn en vertrouwelijk worden behandeld.

Actieve advisering om financieel gezond te ondernemen

Een financieel gezonde onderneming kan tegen een stootje en is daarmee voorbereid op toekomstige uitgaven. Onze leden adviseren en begeleiden hun klanten daarom met het opzij zetten van geld voor onzekere tijden. Daarbij wijzen onze leden hun klanten op het belang van het scheiden van zakelijke- en privé-financiën om zo beter overzicht te houden. Samen met de klant berekenen onze boekhouders bijvoorbeeld hoeveel geld er maandelijks gereserveerd moet worden voor inkomstenbelasting.

Tevreden klanten

Een betrouwbare boekhouder heeft tevreden klanten. Daarom kijken wij niet alleen naar de klachten die door ons geregistreerd worden, maar ook naar reviews van klanten over boekhouders. Uit ervaring weten wij dat klanten graag tijdig willen weten waar ze aan toe zijn. Wij vinden het daarom belangrijk dat aangiftes op tijd worden ingediend en niet onnodig worden uitgesteld. Gegronde klachten zijn een belangrijke graadmeter in onze keurmerkeisen.

Kennis en ervaring

Wij vinden het belangrijk dat een boekhouder de juiste kennis en ervaring heeft. Daarom toetsen wij onder andere opleidingen, diploma’s en werkervaring van nieuwe leden. Tijdens onze periodieke toetsingen kijken wij onder andere naar het juist toepassen van de regels van de belastingdienst.

Sociaal verantwoord ondernemen

Als boekhouder ben je er in de eerste plaats om de klant te helpen. De ene klant is vooral geholpen met advies en de andere klant geeft graag de hele administratie uit handen. Wij zeggen daarom ook graag dat wij als boekhouders samenwerken met onze klanten. Wanneer het op een gegeven moment even minder goed gaat met een klant, heeft hij de hulp van zijn boekhouder des te meer nodig. Op deze momenten verwachten wij van onze leden dat ze een extra stapje zetten. Ook wanneer de klant dit even niet kan betalen. Hierbij verwachten wij van onze leden dat ze de klant tijdig wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulp. De ervaring leert namelijk dat het tijdig inschakelen van schuldhulp de kans op een succesvolle afloop enorm vergroot.

Wanneer de klant in een schuldhulptraject is beland doen wij een sociaal beroep op onze leden om geen gebruik te maken van hun retentierecht. Het is dan vrijwel zeker dat de achterstallige facturen niet (volledig) betaald worden. Het vasthouden van de boekhouding in zo’n situatie zal het schuldhulp traject alleen maar langer en duurder maken.

Als keurmerk geven wij invulling aan het sociaal verantwoord ondernemen door namens onze leden de Stichting Microkrediet voor Moeders te steunen.

Uitvoering

De keurmerkeisen zijn verwerkt in onze Aanmeldprocedure, het Toetsingskader en onze Gedragscode.