Site Overlay

Hoe worden boekhouders getoetst?

Toetsingskader

Ons toetsingskader is er om vast te stellen dat onze leden aan de voorwaarden van het keurmerk voldoen. De toetsing is hoofdzakelijk bedoeld om onze leden scherp te houden en (potentiële) problemen tijdig te signaleren. Op deze manier bewaken wij de kwaliteit van de dienstverlening door onze leden.
De toetsing van onze leden is opgedeeld in 3 fasen die passen bij de duur van het lidmaatschap. Voor nieuwe leden hebben wij een eerste toetsing die wij na één jaar opvolgen met een fysiek bezoek. Daarna toetsen we iedere 3 jaar of onze leden nog aan de voorwaarden voldoen.

Toetsingskader

1 Aanmeldtoets

Bij onze eerste kennismaking met een nieuw lid toetsen wij of een boekhouder voldoet aan de minimale voorwaarden om lid te kunnen worden. Hierbij kijken wij met name naar professionaliteit, kennis en ervaring. Wanneer wij op basis van de aangeleverde informatie verbeterpunten signaleren dan krijgt het nieuwe lid van ons 1 jaar de tijd om deze verbeteringen door te voeren.

2 On site audit

Ongeveer 1 jaar na toetreding tot het keurmerk bezoeken wij onze leden. Op locatie van het lid stellen wij vast of aan de voorwaarden voor lidmaatschap wordt voldaan. Hierbij beoordelen wij onder andere of onze verbetervoorstellen zijn aangepakt. Daarnaast bekijken wij op basis van een steekproef een aantal boekhoudingen en aangiftes.

3 Periodieke toetsing

De leden die al langer lid zijn worden iedere 3 jaar op afstand door ons getoetst. Deze toetsing doen wij door middel van een informatieverzoek waarbij we specifieke aangiftes en andere bewijzen opvragen.

Advies en royement

Wanneer er tijdens één van de drie toets momenten bevindingen zijn helpen wij onze leden graag op weg om dit op te lossen. Indien nodig plannen we hiervoor op korte termijn een vervolgtoets. Mocht tijdens de toetsing, via een klacht of op andere wijze een ernstige schending van onze regels zijn geconstateerd dan wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd. Hiervoor hanteren wij ons royementsproces.