Site Overlay

Hoe word ik lid?

Aanmeldprocedure Keurmerk Erkend Boekhouder

Je kunt je aanmelden om Erkend Boekhouder te worden via het aanmeldformulier op de website.

Bij je aanmelding wordt je gevraagd om een aantal basisgegevens in te voeren. Na het versturen van je aanmelding ontvang je van ons een e-mail met het verzoek om de volgende documenten aan te leveren:

  • Concept klantovereenkomst (De overeenkomst die u opstelt met uw vaste klanten waarin u vastlegt welke dienstverlening u biedt en hoe de verantwoordelijkheden liggen.)
  • Klantenlijst (Een overzicht van uw klanten gesplitst in particulier en zakelijk, met daarop aangegeven welk boekhoudpakket u per klant gebruikt)
  • Overzicht van uw opleidingsniveau (met kopie relevante Diploma’s & Certificaten + evt. relevante werkervaring)
  • Bewijs van E-herkenning of SBR
  • Pro forma factuur (een lege factuur)
  • Een toelichting op ontbrekende stukken

Wanneer alle gegevens door ons zijn ontvangen beoordelen wij de aanvraag binnen 30 dagen. Hierbij hanteren wij onze keurmerkeisen.

Afwijzing

Het kan zijn dat wij op basis van de geleverde informatie en stukken beoordelen dat jouw onderneming nog niet klaar is voor het lidmaatschap. In dat geval ontvang je hierover van ons een bericht met de zaken die minimaal verbeterd moeten worden om alsnog toe te kunnen treden als lid.

Acceptatie

Wanneer wij beoordelen dat jouw onderneming voldoet aan de minimale voorwaarden voor toetreding dan verwelkomen we jou graag als lid.

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat wij aanvullende voorwaarden stellen aan het lidmaatschap. Meestal ligt de basis hiervan in het ontbreken van (onderdelen van) stukken of tegenstrijdigheid met onze voorwaarden. Je krijgt dan van ons één jaar de tijd om deze ontbrekende zaken op te lossen.

Met de kennisgeving van goedkeuring sturen we jou tevens een aantal documenten die we graag getekend retour ontvangen. Na ontvangst van deze documenten ben je officieel lid van het Keurmerk Erkend Boekhouder:

  • Sepa-machtiging
  • Gedragscode
  • Een logo om op je website te plaatsen

Klik hier voor het aanmeldformulier