Site Overlay

klachtenprocedure

Klachtenprocedure

klachtenprocedureEen klacht kan ingediend worden tegen iedere boekhouder, ongeacht of deze lid is van ons keurmerk.  De klachtenprocedure geldt voor alle geregistreerde klachten via onze website.

De klachtenprocedure kent slechts enkele stappen.

  1. Registratie

Een klacht kan alleen via onze website worden ingediend. Wij nemen alleen klachten in behandeling die volledig zijn ingevoerd. Eventueel ontbrekende gegevens kunnen hierbij door ons worden opgevraagd.

  1. Onderzoek

Op basis van de geregistreerde klacht doen wij onderzoek. Hierbij raadplegen wij in ieder geval beide betrokken partijen. Indien nodig vragen wij aanvullende stukken op.

  1. Oordeel

Op basis van onze gedragscode en algemene boekhoudregels vormen wij een oordeel. Een klacht kan gegrond, deels gegrond of niet terecht zijn.

Afhankelijk van de ernst van een gegronde klacht kan een boekhouder geroyeerd worden voor het lidmaatschap of toekomstige deelname aan het lidmaatschap ontzegd worden.

  1. Bemiddeling

Afhankelijk van de ernst van de situatie en ons oordeel wordt er bemiddeld met de klant en de boekhouder. Hierbij kijken wij of er nog voldoende basis is voor verdere samenwerking. Mocht deze basis er niet meer zijn dan bemiddelen wij bij het beëindigen van de samenwerking tussen klant en boekhouder.