Site Overlay

Intake Controle

Minimale eisen voor lidmaatschap

Om van het keurmerk Erkend Boekhouder lid te worden moet bij de intake controle aan de volgende voorwaarden voldaan worden. Naast deze harde eisen worden er een aantal andere zaken getoetst. Eventuele bevindingen in deze andere criteria zullen resulteren in een aanbeveling om te verbeteren voor de volgende audit.

Becon nummer

Een Becon nummer is verplicht om lid te worden. Het aanvragen hiervan is gratis en mogelijk voor iedere onderneming die is ingeschreven bij de KvK als belastingconsulent of administratiekantoor.

Website

Met een website laat je als ondernemer naar de buitenwereld zien wie je bent en wat je doet. Daarom is dit een belangrijk criterium voor lidmaatschap. De website moet aan aan aantal voorwaarden voldoen:

  • Het KvK nummer en BTW-ID moeten vermeld worden
  • De algemene voorwaarde en privacy statement moeten op de website te vinden zijn
  • De website moet minimaal 2 manieren bevatten om contact te leggen (e-mail, contactformulier, telefoon, whatsapp, etc)
  • De website moet overzichtelijk en toegankelijk zijn
  • Geen terechte negatieve reviews (eventueel aanwezige negatieve reviews zullen inhoudelijk beoordeeld worden op relevantie voor het keurmerk)

Volwassenheid onderneming

De omvang van de onderneming is een belangrijk criteria voor toetreding. Boekhouders met slechts enkele klanten zullen niet toegelaten worden tot het keurmerk. Hierbij hanteren wij een minimale omvang van 20 klantpunten.  Voor de telling van klantpunten kijken wij naar de complexiteit van de klanten (een BV telt als 3 punten een ZZP-onderneming of vergelijkbaar als 2 punten en een particulier als 1 punt).  Een boekhouder met 16 particuliere klanten zal door ons niet worden toegelaten, terwijl een boekhouder met 8 Bv’s wel zal worden toegelaten.  Naast de omvang van de onderneming telt voor ons ook het aantal jaren dat de onderneming bestaat. Hierbij nemen wij in overweging dat een serieuze onderneming groeit in het aantal klanten naarmate deze langer bestaat. De onderneming moet minimaal 1 jaar staan ingeschreven bij de KvK.

Kennis en Ervaring

Belangrijk onderdeel van de intake controle is de toetsing van relevante kennis. De toegevoegde waarde van het keurmerk voor klanten is immers het kunnen herkennen van bekwame boekhouders. Er zijn diverse opleidingen die geschikt zijn als basis voor het werk als boekhouder. Hierbij zijn Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) en Praktijkdiploma Boekhouden wel de meest herkenbare. Naast opleiding is relevante werkervaring een belangrijke graadmeter voor toetreding. Als relevante werkervaring telt bijvoorbeeld een dienstverband bij: een accountantskantoor, de belastingdienst of een boekhoudkantoor. Onderdeel van de relevantie is ook de tijd tussen het afronden van de opleiding of werkervaring en het starten van een eigen administratiekantoor. De kennis van een  twintig jaar geleden verkregen Praktijkdiploma Boekhouden zal zonder relevante werkervaring inmiddels aardig verwaterd zijn. Omdat er veel mogelijke opleidingen en werkervaringen zijn die een goede basis vormen voor het werk als boekhouder hanteren wij de volgende minimale eisen. Hierbij toetsen wij de combinatie van:

  • relevante opleiding
  • relevante werkervaring
  • de tijd die tussen de recente ervaring en het starten van de onderneming ligt
  • de volwassenheid van de onderneming

intake controle