Site Overlay

Over het keurmerk

Het Keurmerk Erkend Boekhouder (KEB) is een initiatief dat is ontstaan vanuit onze ervaring als boekhouder in de schuldhulp.

Oorsprong van het keurmerk erkend boekhouder

Keurmerk Erkend Boekhouder

Als boekhouders en schuldhulpverleners hebben wij gemerkt dat een deel van de ondernemers met schulden in de problemen is geraakt door fouten of slecht advies van hun boekhouder. Aangevuld met ervaringen vanuit onze eigen klanten en ons netwerk stellen wij vast dat dit slechts het topje is van een groter probleem.

Daarom hebben wij het Keurmerk Erkend Boekhouder opgezet. Dit heeft geresulteerd in duidelijke set regels waar boekhouders aan moeten voldoen om toe te kunnen treden tot het Keurmerk. Deze regels hebben wij onder andere getoetst met collega boekhouders en schuldhulporganisatie Zuidweg & Partners.

Het Keurmerk Erkend Boekhouder is er voor zelfstandige boekhouders die zich richten op ZZP ondernemers en kleine MKB organisaties. Door onze aanpak stimuleren wij boekhouders om betere boekhouders te worden. Want wie verantwoording aflegt zal zich verantwoordelijk gedragen.

Over de directie

Het Keurmerk Erkend Boekhouder is een initiatief van Danhof Finance. Door de werkervaring van directeur Johannes Danhof als o.a. controller, auditor en compliance manager is er een stevige basis aanwezig voor het opzetten en uitvoeren van de taken van het keurmerk. 

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend zodat de gegevens die u met ons deelt veilig zijn en alleen gebruikt worden voor controlewerkzaamheden. 

Een Erkend Boekhouder voldoet aan het volgende profiel:

1. Werkt met professionele tools

2. Heeft kennis van zaken

3. Legt verantwoording af aan zijn/haar klanten

4. Bevorderd financieel gezond gedrag van klanten

5. Signaleert problemen en kansen

6. Houdt zich aan onze gedragscodes

7. Wordt periodiek door ons getoetst